Socius Community

Blauwdruk online cursus jongvolwassenen PRH

Onze ambitie met een online cursus voor jongvolwassenen is om via deze weg meer jongvolwassenen te bereiken met onze vorming voor persoonlijke ontwikkeling. Onze hoop is dat hierdoor meer jongvolwassenen handvatten aangereikt krijgen op basis waarvan ze meer inzicht krijgen in zichzelf, in wat ze beleven, in wie ze écht zijn. Onze hoop is dat er hierdoor meer jongvolwassenen de weg naar zichzelf vinden en van hieruit in het leven kunnen staan.

We richten ons op alle jongvolwassenen tussen 18 en 26 jaar. We verwachten dat we vooral zoekende jongvolwassenen zullen bereiken: 1) zij die worstelen en moeilijkheden ervaren en 2) zij die bewust en echt willen leven, kiezen voor diepgang.

De volgende inhouden komen aan bod in de online-cursus:
– Ze leren aan de hand van het mensbeeld van de vormingsorganisatie PRH zichzelf beter kennen en begrijpen
– Ze leren over handvatten die ze kunnen inzetten om meer zichzelf te kunnen worden
– Ze leren zichzelf beter kennen in het beste van zichzelf, in de eigen krachten en capaciteiten

Na afloop van de cursus hebben ze geleerd:
– welke krachten en capaciteiten er in zichzelf schuilen en voelen ze het belang aan van hier meer bewust van te worden
– hebben ze meer zicht op wat hen kan helpen om meer te leven in de lijn van wie ze echt zijn
– ze zijn zich meer bewust van wat hen weghoudt van echt zichzelf zijn (bv. vergelijken, afbreken, ingebeeld functioneren, malen, piekeren, twijfelen, compensatie,…)
– om de eigen innerlijke wereld te onderzoeken en te benoemen wat daar leeft, ze hebben ervaren hoe dit deugddoend en heilzaam kan werken

Ze kunnen zichzelf evalueren door bij het begin van de online-cursus heel concreet te verwoorden waarin ze willen vooruitgaan. Hier wordt naar terug gegrepen tijdens de opdrachten en hier wordt ook op het einde naar terug gekoppeld.

We kiezen voor een online-cursus als voorbereiding op een fysieke cursus: we denken dat de drempel van een online-cursus lager ligt dan voor een fysieke cursus. Wanneer jongeren een online-cursus gevolgd hebben, voelen ze zich nadien misschien wel klaar om een fysieke cursus mee te volgen.

Marian De Groof


Bewerken

3 Reacties op “Blauwdruk online cursus jongvolwassenen PRH

 • Een online cursus als instap voor een fysieke cursus, waarbij de drempel toch wat hoger ligt: zeker het proberen waard.
  Minstens kan dit het effect hebben dat jullie gedachtenkader en mensvisie meer gedeeld en dus zichtbaarder wordt, ook voor wie enkel de online cursus volgt.

  Een vraag: zie je dit als een sociaal leerproces, waarbij mensen hun inzichten en ervaringen delen, of eerder als een individueel zelfonderzoek, al dan niet in interactie met een online coach of begeleider? Je vraagt immers dat de deelnemers zichzelf behoorlijk blootgeven. Of wil je het eerder op het vlak van inzichten houden?

  • Dankjewel voor de feedback!
   We dachten eraan om op verschillende manieren feedback te voorzien
   – de deelnemers kunnen wekelijks hun inzichten en ervaringen delen met een begeleider (online)
   – we zouden midden in het programma 1 online bijeenkomst willen voorzien (we weten nog niet goed hoe we dit technisch zouden doen, maar ik dacht dat er hier al mogelijkheden toe bestaan) waarbij iets van inhoud wordt overgebracht en er ook meer interactie mogelijk is met elkaar
   – Gedurende het traject zouden we ook een gesloten facebook-pagina maken waarop we zelf input zetten, deelnemers kunnen reageren en zo ook met elkaar kunnen interageren (maar de bedoeling is niet om zich hier echt bloot te geven (zoals wel meer bij de interactie met de begeleider online), meer bedoeld als ontmoeting, herkenning vinden en inspiratie))
   Lijkt dit je een goede manier van werken?

   • Een vraag nog ter verduidelijking: wekelijks inzichten delen met begeleider en online bijeenkomst halfweg: bedoel je op een vast moment, synchroon, via chat of zo?

    Of dit een goede manier van werken is: input geven zou ik eerder via de cursus doen dan via een Facebookgroep, om de aandacht niet te veel te versnipperen. Als informele ontmoetingsplek kan zo’n groep dan weer een goed idee zijn. Dat moet een beetje blijken uit de reacties van de deelnemers; is dit iets waar ze al dan niet behoefte aan hebben?

Comments are closed.