Socius Community

Blauwdruk Sig

De deelnemers aan onze vormingen leren momenteel enkel ‘in klasverband’. Online leren begint echter binnen te dringen bij zowel cursisten, sprekers als onze eigen werking. Als we niet achter de feiten willen aanhollen moeten we nu dingend aan het werk.

We zien verschillende mogelijkheden met verschillende blend opties. We maken een onderscheid in studiedagen (1 dag) of workshop (meerdere dagen, heel verdiepend).

De focus zal eerst liggen op de workshops. We willen de deelnemers én spreker met elkaar in verbinding blijven houden dmv een platform waar men ervaringen kan uitwisselen, tips kan verspreiden, vragen kan stellen, artikels kan delen… Dit telkens op ons eigen ‘Sig-platform’ zodat ook de verbondenheid met onze organisatie blijft bestaan.
Voor, tijdens of na de cursus kan ook het uitwerken van een opdracht via dit platform opgestart, onderling bediscussieerd en geëvalueerd worden.
Stel dat er na de workshop een algemene vraag naar meer verdiepende info komt, of er is extra input van de spreker zelf, kan er een online les aan gekoppeld worden. Mits extra betaling.

We denken hiernaast ook aan online lessen zonder fysieke klascontext. Opgedeeld in korte fragmenten met tussentijdse opdrachten, zoals ook deze blended learning cursus is opgevat. Anderzijds kunnen korte, gratis videolessen ook gebruikt worden als teaser voor komende vormingen.

Enerzijds willen we dus de deelnemers hechter aan onze organisatie gaan binden door een uitgebreider traject aan te bieden, anderzijds willen we nieuwe mensen lokken door hen het voordeel van deze online toevoeging te bieden en door hen via teaser lessen warm te maken voor onze vormingen.

 

Uitdagingen zijn:

 • Hoe zet je sprekers/lesgevers er toe aan om mee te gaan in dit verhaal zodat ze hun cursus herwerken zodat het in dit format past
 • Hoe houd je een natraject levendig? Een forum bloedt na x-aantal weken meestal dood.
 • Hoe maken we hier een verdien model van? Wat kan je hiervoor vragen?
 • Welke kennis en tijdsinvestering is er nodig

 

Momenteel werken we al met twee testgroepen die via een forum met elkaar in overleg gaan.

Pieter Vermeiren


Bewerken

Eén reactie op “Blauwdruk Sig

 • 1. Korte, gratis videolessen als teaser: prima idee om een nieuw publiek aan te spreken, via social media en website/blog vooral. Of ook: hoofdstuk 1 van de cursus is gratis ter kennismaking; wil je verder, dan betaal je inschrijvingsgeld.

  2. Wat zijn tot nu toe de ervaringen met de forums van de testgroepen?

  3. Over de uitdagingen:
  – Hoe zet je sprekers/lesgevers er toe aan om mee te gaan in dit verhaal: > sommigen zullen zich hierin thuisvoelen, anderen niet. Begin met een beperkt proeftraject met geïnteresseerde lesgevers om samen een methodiek te ontwikkelen. Haal de kennis van de anderen binnen via bv video-interviews.
  – Hoe houd je een natraject levendig? > Zorg dat dit “natraject” niet nà de cursus komt, maar er deel van uitmaakt. Sluit het op een bepaald moment, bijvoorbeeld 6 maand na de laatste (online of offline) bijeenkomst, af.
  – Hoe maken we hier een verdienmodel van? Wat kan je hiervoor vragen? > Hier komen we verder in het traject uitgebreid op terug.
  – Welke kennis en tijdsinvestering is er nodig: >je hebt verschillende rollen nodig om e-learning te ontwikkelen: inhoudelijke experten, technische ondersteuners, materiaalontwikkelaars. Er kruipt tijd in, maar die haal je er opnieuw uit door je werk goed te organiseren en materiaal zo veel mogelijk te hergebruiken; ook een punt waar we verder in het traject nog op terugkomen.

  4. Suggestie: Kies één meerdaagse workshop uit om in dit lab helemaal uit te werken: blauwdruk > storyboard > prototype.

Comments are closed.