Socius Community

Blog

Had ik maar …

Sofie Vanbreuseghem beschrijft in oefening 11 hoe moeilijk ze het vindt om tot een goeie interventie te komen. Haar gedachtenspinsels inspireren me. “Een avondlezing waarbij de vragenronde (en ook de lezing zelf al deels) wordt ‘gekaapt’ door één persoon. (…)

Normen en waarden in groepen: grenzen durven stellen?

In oefening 9 over Bieke, die als cursusbegeleidster te maken krijgt met de racistisch getinte uitspraken van Gerard, reageert Patricia Toebinte heel helder: “Allereerst zou ik als begeleider wijzen op de visie van mijn organisatie en aangeven vanuit welke waarden

Het verlangen naar verandering

In de forumdiscussies naar aanleiding van oefening 6 over ‘vervangende winst’ komen vaak casussen aan bod zoals die van Ann Van Dyck: In een van de teams waarin ik werk hier op school werd de manier waarop de vergadering geleid