Socius Community

Blog

Draft Storyboard cursus Natuurbeheer

door Jens en Joelle Dit is een eerste echte kladversie, waar we zelf nog eens goed over moeten nadenken en bijsturen. Vooral ook de formulering zal nog wat werk nodig hebben om hier en daar wat te verduidelijken voor jullie.

draft storyboard cursus sociale wetgeving

Hierbij de link naar de eerste versie van het storyboard van onze cursus: http://linoit.com/users/relindetheunynck/canvases/storyboard%20sociale%20wetgeving Het storyboard is verre van volledig, omdat we ons eerst willen focussen op het ontwikkelen van bruikbaar online materiaal voor 1 à 2 modules, dit te laten testen

Storyboard online-cursus jongvolwassenen rond zelfvertrouwen

Ik heb me gewaagd aan Linoit om het storyboard van onze voorlopige online-cursus voor jongvolwassenen voor te stellen: http://linoit.com/users/mariandegroof/canvases/Online%20cursus%20jongvolwassenen In het kort: – De cursus loopt over 4 weken. De deelnemers krijgen elke week een filmpje toegestuurd met een aantal

Blauwdruk Sig

De deelnemers aan onze vormingen leren momenteel enkel ‘in klasverband’. Online leren begint echter binnen te dringen bij zowel cursisten, sprekers als onze eigen werking. Als we niet achter de feiten willen aanhollen moeten we nu dingend aan het werk.

Blauwdruk online cursus jongvolwassenen PRH

Onze ambitie met een online cursus voor jongvolwassenen is om via deze weg meer jongvolwassenen te bereiken met onze vorming voor persoonlijke ontwikkeling. Onze hoop is dat hierdoor meer jongvolwassenen handvatten aangereikt krijgen op basis waarvan ze meer inzicht krijgen

Cursus Natuurbeheer – blauwdruk

Ben je geïnteresseerd in natuurbeheer? Wil je graag actief worden in een beheerteam? Je maakt kennis met de met natuur in Vlaanderen en het beheer ervan door Natuurpunt. Je verwerft inzicht in de wetenschappelijke basis van het natuurbeheer, de menselijke