Socius Community

Cursus Natuurbeheer – blauwdruk

Ben je geïnteresseerd in natuurbeheer? Wil je graag actief worden in een beheerteam? Je maakt kennis met de met natuur in Vlaanderen en het beheer ervan door Natuurpunt. Je verwerft inzicht in de wetenschappelijke basis van het natuurbeheer, de menselijke en maatschappelijke context en hoe je een keuze maakt.

Met deze cursus kan je mee aan de slag in een beheerteam en kan je het beheer van een gebied mee vormgeven.

Doorheen zeven lessen en twee terreinbezoeken leer je meer over

 • soorten en natuurbeheer
 • de chemie van het natuurbeheer
 • biotopen en hun beheer
 • De rol van de natuurbeheerder

 

Na afloop van deze cursus heb je geleerd…

 • dat natuurbeheer vertrekt vanuit een menselijke visie op natuur
 • dat wetenschappelijk onderzoek mee de basis vormt voor het natuurbehoud
 • dat natuurbehoud zich afspeelt binnen maatschappelijke context
 • dat het natuurbeheer van Natuurpunt begint bij het verenigingsmodel      
 • dat je als individu een bijdrage kan leveren aan natuurbeheer en -behoud
 • dat er in Vlaanderen biotopen en soorten zijn die een specifiek beheer  vragen
 • dat beheer-keuzes gemaakt worden op basis van zeldzaamheid, vervangbaarheid, haalbaarheid en de geografische situatie
 • welke tools je kan gebruiken om opzoekwerk te verrichten
 • de natuur te gebruiken als indicator voor het milieu

Na de lessen kan je je opgedane kennis en vaardigheden testen.

Via het online platform kan je bijpraten met je medecursisten en de lesgever.

 

Bijdrage van Joelle Laes & Jens Verwaerde

Joelle Laes


Bewerken

10 Reacties op “Cursus Natuurbeheer – blauwdruk

 • Het fijne aan deze werkwijze — jezelf moeten bevragen — is dat het mij inzichten verschaft over het nut en de noodzaak van bepaalde onderdelen van de cursus “natuurbeheer”, waarover het in ons geval gaat. De nieuwe technologieën (en dit traject van Socius) dwingen me om “mijn” cursus grondig te herbekijken. Ik hoop wél dat Natuurpunt zélf zich voldoende realiseert dat dit soort transitie-trajecten tijd én denkwerk vergen. En ik hoop nog meer dat de overheid zich realiseert dat er voldoende tijd, ruimte én middelen moeten gaan naar dit soort vernieuwingen.
  Alleen al daarom is het zinvol gebleken dat deze cursus eens door de ogen van een niet-natuurkenner werd bekeken.

  • Over wat voor onderdelen bijvoorbeeld heb je een nieuw inzicht gekregen omtrent nut en noodzaak? Heb je ook nieuwe inzichten over onderdelen die tot nu toe ontbraken?

  • Dat zo’n transitie tijd, denkwerk en middelen vraagt is inderdaad een feit. Hoe zou je het kunnen aanpakken om je directie het belang hiervan duidelijk te maken? Let op: dit is een vraag voor iedere deelnemer aan het Lab!

 • Het platform (dat we nog niet hebben) zou dienen voor zowel leerinhouden & oefeningen als voor interactie tussen leerlingen (onderling & met leraar)

  • Al een idee voor welk platform je zou gaan? Zet anders eens een testcursus op op socius.moodlecloud.com. Dan heb je er gratis een groep testcursisten bij!

   • Dat is het platform dat ik graag zou willen, maar op korte termijn is dat voor ons nog niet haalbaar. Er moet eerst nog intern beslist worden(en bij RVB) dus voor eind 2018 gaat dat niet draaiende zijn. Intussen blijven we waarschijnlijk verder werken met de bestaande google sites. Helaas blijft interactie in dat platform beperkt tot quasi onbestaande

 • De ambitie van de cursus is duidelijk: niet enkel wat leren over natuur, maar inzichten en vaardigheden verwerven om natuurbeheerder te worden. De wervende stijl van schrijven is ook heel leuk!

  De opsomming van de beoogde leerresultaten is concreet: op basis hiervan kan je goed toetsen in welke mate de deelnemer deze resultaten bereikt heeft. Deze leerresultaten liggen wel vooral op het inzichtelijke vlak, en zeggen weinig over de vaardigheden die een deelnemer moet verwerven om natuurbeheerder te worden.

  Een bedenking: opgedane kennis en vaardigheden moet je volgens mij de hele tijd door testen, niet enkel op het einde. Niet als “examen”, wel als manier om de eigen voortgang te toetsen en waar nodig bij te sturen.

  Een tweede bedenking: via het online platform kan je “bijpraten”. Dit lijkt mij wat los te staan van de cursus op zich; klinkt eerder als een vrijblijvende mogelijkheid die niet echt deel uitmaakt van het leerproces. Gebruik je het platform enkel daarvoor, of ook om leerinhouden en oefeningen aan te bieden?

  • Het uitwisselen van ervaring en kennis — je noemt dat bijpraten — is inderdaad een hele uitdaging. De cursisten natuurbeheer, die nadien ten velde natuurbeheer uitvoeren, kunnen we er onvoldoende toe bewegen om zélf de pen en fototoestel ter hand te nemen om hun ervaringen te delen met de andere (en nieuwe) cursisten.

   • Documenteren van je observaties met pen en fototoestel: wellicht een belangrijk aspect van zo’n cursus natuurbeheer. Hoe zou je dat als e-activiteit kunnen vormgeven? Op welk(e) moment(en) in de loop van de cursus?

    Welke vaardigheden moeten deelnemers nog meer ontwikkelen in de loop van de cursus? De leerdoelen die je in je blauwdruk opsomt lijken mij overwegend kennisgericht.

Comments are closed.