Socius Community

3 Reacties op “Draft Storyboard cursus Natuurbeheer

 • Mooi plan, prima basis om op verder te werken!

  Hieronder enkele vragen en suggesties.

  Algemeen: Als algemeen leerdoel van de cursus geef je aan “Met deze cursus kan je mee aan de slag in een beheerteam en kan je het beheer van een gebied mee vormgeven.”
  Wat komt daar allemaal bij kijken? Dit kan je als rode draad nemen om een reeks van leertaken te ontwikkelen die naar dit eindresultaat toewerken.
  Dat eindresultaat zou bv kunnen geconcretiseerd worden als: een plan/presentatie maken voor een wandeling door een bepaald natuurgebied en dat in les 7 voorstellen in de groep.

  Een dergelijke opdracht, uitgesplitst in een reeks deeltaken
  – biedt een concrete kapstok om de opgedane kennis te concretiseren in een eigen voorbeeld
  – is motiverend en geeft doelgerichtheid en houvast aan de deelnemer
  – is voldoende laagdrempelig
  – maakt (zelf)evaluatie mogelijk: cursisten krijgen onmiddellijk feedback doorheen de hele cursus.

  Les 1 – activiteiten
  a. “Wat? Op voorhand vragen we of ze al een gebied voor ogen hebben waar ze iets willen ondernemen ten voordele van de natuur. Hoe? Via een Google Formuliertje”
  De informatie die je via zo’n formulier verzamelt is enkel te zien door de begeleider. Je zou dit ook via een forum kunnen doen; zo leren de deelnemers ook elkaar beter kennen en leg je voor een stukje de basis voor groepsinteractie en -leren.

  b. “Je krijgt een bepaald gebied voorgesteld met een bepaalde situatie. De vraag: “hoe pak je dit als beheerder aan”.”
  Dit lijkt mij een beetje te veel gevraagd bij het begin. Bouw de moeilijkheidsgraad geleidelijk op via verschillende types opdrachten:
  – een uitgewerkt voorbeeld waarop de deelnemer commentaar geeft
  – een imitatieoefening: bekijk en doe na
  – een aanvuloefening: een deel van de oplossing is gegeven, vul zelf verder aan
  – een open taak: authentiek probleem waarmee een natuurbeheerder te maken krijgt – hoe zou jij dit oplossen?

  c. Wat nog ontbreekt in les 1 is:
  – verwelkoming/introductie/voorstelling van de deelnemers en de begeleider
  – leerdoel verduidelijken + wat wordt er van je verwacht
  – hoe werken we met de leeromgeving
  – waar/hoe hulp vragen

  Les 2

  Infofilmpjes zijn geen activiteit maar een bron. Een activiteit die hierop zou kunnen aansluiten is bv een concrete waarnemingsopdracht over soorten in het door de cursist gekozen gebied, waarover zij/hij vervolgens verslag uitbrengt in de leeromgeving.

  Les 3

  “beheervormen online ter voorbereiding van de komende lessen over biotopenbeheer”
  Goed idee. Geeft de mensen de kans zich voor te bereiden en laat toe en meer interactief te werken tijdens de sessies.

  Les 4

  “opdracht: maak een foto van een grasland en probeer uit te pluizen welke fase het is.”
  Leuke opdracht. Even iets over de formulering: Niet proberen, doen. Niet uitpluizen, maar aantonen. Wees eenduidig en concreet in je opdrachtformulering.
  Iets als “Maak een foto van een grasland. In welke fase zit dit gebied? Op welke waarneming(en) baseer je je daarvoor? Plaats de foto met je commentaar erbij in het forum.”

  Tot slot:
  – Tijdsaanduiding: voor de 7 lessen geef je telkens een tijd van 3 uur op. Blijkbaar gaat dit enkel over het face2face gedeelte. Welke tijdsinvestering zit er voor de cursist en voor de begeleider vast aan het online gedeelte? Welke blend heb je voor ogen (https://community.socius.be/onderwerp/scenarios-van-online-leren/)?
  – Jullie voorstel geeft een duidelijk overzicht van de inhouden die aan de orde zijn – de “syllabus” en van de leerresultaten, vooral op kennisgebied. Nu nog wat verder nadenken over werkvormen, groepsinteractie, feedback en coaching, en op de leerresultaten op gebied van vaardigheden.

  Suggestie: werk, op basis van het sjabloon voor e-activiteiten (https://community.socius.be/onderwerp/sjabloon-voor-het-uitwerken-van-een-e-activiteit/), een of 2 onderdelen van dag 1 + online voorbereiding en opvolging concreet uit, hetzij op deze blog, op een Google site, of in socious.moodlecloud.com.

  Hopelijk ben je met deze feedback een stukje geholpen. Mocht je verder nog vragen hebben: laat maar horen!

  • Zéér zinvolle reacties, waarmee we zeker aan de slag gaan. Ten titel van informatie: de cursus natuurbeheer was/is nog van het klassieke type, t.t.z. ik kom als lesgever de presentaties brengen (ex cathedra) en probeer tijdens de les te polsen naar vragen. De overstap naar opdrachten aan de cursisten geven (andere dan: “luister en leer”) is een hele uitdaging. Dat dan ook nog eens “blenden” is een nog grotere stap. Maar we willen er zeker mee verder en ik zal m’n best doen om deze cursus te gieten in een nieuw systeem.

Comments are closed.