Socius Community

Hoe krijg je inhoudsdeskundigen zo ver dat ze online leren omarmen?

Bij het ontwikkelen van blended learning is de inbreng van de inhoudsdeskundigen onontbeerlijk.

Sibrenne Wagenaar: “Een goed blended ontwerp maken is al best een kunst. En dan ook nog een ontwerp dat werkt. Een ontwerp dat ervoor zorgt dat studenten hun leerdoelen halen. En een ontwerp waar ook docenten mee uit de voeten kunnen. Hoe kun je betrokken docenten zo mee laten werken dat ze gedurende het ontwerpproces al nadenken over een passende invulling van hun rol als docent?”

Lees Hoe krijg je inhoudsdeskundigen zo ver dat ze online leren omarmen? Ontwerp expliciet!


Bewerken

Bewaren

Bewaren