Socius Community

Ken je rechten: sociale wetgeving voor werknemers uitgelegd

Schrijf een blauwdruk van je cursus

De sociale wetgeving is een complex en omvangrijk kluwen. Met de online cursus sociale wetgeving willen de Ateliers voor Werknemersvorming (AWV) vrijwilligers in het vakbondswerk de nodige bagage geven zodat ze hun rechten en plichten kennen, kunnen toepassen en verdedigen.

AWV wil dat de cursisten de basisprincipes van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht van de privé-sector begrijpen en kunnen toepassen op hun eigen werkcontext, dat ze op de meest voorkomende vragen van collega’s een antwoord kunnen geven. Als ze zelf het antwoord niet weten, willen we dat ze weten waar ze het kunnen gaan opzoeken of bij wie ze het kunnen navragen. Dit betekent dus niet alleen kennisoverdracht maar ook vaardigheidstraining door de lerenden wegwijs te maken tot verschillende websites en naslagwerken en te leren werken met een aantal specifieke berekeningstools.

Sociaal leren blijft voor ons belangrijk, ook in een online cursus. De cursus zal online uitwisseling voorzien door een discussieforum aan elk onderdeel te koppelen. Daarnaast willen we ook deelname aan live bijeenkomsten stimuleren door bijvoorbeeld debatavonden te organiseren over het gevolgde cursusonderwerp.

De lerende zal online geëvalueerd worden door kennis- en toepassingsvragen en oefeningen. Daarnaast zullen we ook vragen om te reflecteren van bij de start van de cursus: welke vragen hebben ze of krijgen ze over sociale wetgeving? Kunnen ze in de loop van de cursus beter en sneller antwoord geven op die vragen? Kunnen ze in gesprek gaan met hun collega’s en/of hun werkgever over hun sociale rechten? We willen die reflectie zelf ook ontvangen om op die manier ook de cursus te evalueren.

De verhouding online – live leren hebben we nog niet vastgelegd. We willen ons eerst focussen op het ontwikkelen van een goede online cursus, daarna willen we het personeel dat de traditionele vormingen geeft, ondersteunen om ermee aan de slag te gaan en lokaal te gaan “blenden”. Bijvoorbeeld door een debatavond over het thema te organiseren.

Om een zo groot mogelijke groep te bereiken moet er alleszins de mogelijkheid zijn om de cursus ook volledig online te volgen.

We willen een vorm van kwalificatie voorzien per gevolgd onderdeel (zoals een Oscar, of een “badge”).

 

 

Relinde Theunynck


Bewerken

Eén reactie op “Ken je rechten: sociale wetgeving voor werknemers uitgelegd

  • Behoorlijk volledig én ambitieus plan lijkt mij!
    Niet enkel kennis opdoen, maar die ook toepassen; een concreet geformuleerde ambitie (vragen van collega’s beantwoorden); de mogelijkheid dat mensen hun eigen voortgang kunnen evalueren via oefeningen en toetsen…
    Benieuwd hoe jullie dit in een concreet leerscenario zullen ontwikkelen!

Comments are closed.