Socius Community

Even kennismaken

Hoofdstuk Vooruitgang
0% afgewerkt

Een belangrijk aspect van deze cursus is, naast de input die je krijgt uit teksten en video’s, de mogelijkheid om van elkaar te leren.

Daarom is het goed om elkaar een beetje te leren kennen.

Vertel in het commentaarveld hieronder wat meer over je ervaring in het werken met groepen, je motivatie om deze cursus te volgen, wat je hier vooral wil leren.

Voeg ook een fotootje toe in je profiel; dat vergemakkelijkt de communicatie.

Klaar? Duid dan dit onderwerp aan als voltooid via de knop hieronder.

Groepspagina

24 Reacties op “Even kennismaken

 • Sinds kort ben ik afgestudeerd als leerkracht secundair onderwijs. Na verschillende stages, ervaringen en ontdekkingen heb ik me momenteel gevestigd als medewerker voor stad Genk. Ik zie continu mensen, leg veel contacten met diverse mensen en probeer hen te activeren om mee te doen aan verscheidene activiteiten. Volgens mij kan deze cursus mij een breder inzicht geven in bepaalde methodieken, leer ik bij en zo krijg ik meer bagage om aan de slag te gaan om mezelf maximaal in te zetten voor de inwoners.

 • Ik werk als groepswerker bij een OCMW binnen sociale activering. Ik begeleid verschillende groepen, soms met een tweede collega, omdat we merken dat inhoud brengen en oog hebben voor groepsdynamische aspecten niet altijd een makkelijke combinatie is. De groepen die ik begeleid zijn: een kookgroep met mensen die nood hebben aan sociaal contact, een groep die af en toe avondactiviteiten doet om sport en cultuur dichterbij te brengen, een groepswerking met anderstalige deelnemers die samen op zoek gaan naar hun noden, kwaliteiten,… via ervaringsleren. Deze job doe ik nu bijna drie jaar.
  Ik hoop via deze cursus denkkaders mee te krijgen die ik kan toepassen in de praktijk. Ik hoop ook meer inzichten te krijgen waarom samenwerken bij de deelnemers onderling soms moeizaam gaat, en hoe ik hier gepast kan interveniëren als begeleider.

 • Ik werkte binnen Vormingplus Antwerpen voornamelijk met groepen van ouders en leerkrachten rond ouderbetrokkenheid. Daarnaast werkte ik occasioneel ook met buurtgroepen, een groep van moskeebestuurders,… Binnen Socius zal ik vooral met professionals uit de sociaal culturele sector werken. Een opfrissing van de ‘basics’ rond groepsdynamica is zeker welkom bij mijn terugkeer in de sector. Ik ben net als mijn collega Nele erg nieuwsgierig naar de ervaringen van de verschillende deelnemers.
  Omdat ik met binnen Socius ook zal toeleggen op de vormingen rond agogisch handelen ben ik extra nieuwsgierig naar de werkvormen en tools die hier aan bod komen. Het specifieke van een online-cursus maakt me extra nieuwsgierig.

 • Ik ben docent aan de Arteveldehogeschool, opleiding Sociaal Werk. Als lesgever en begeleider van praktijkgroepen werk ik permanent met (kleine) groepen studenten. Ik coach ook een team met 9 collega’s.
  Mijn motivatie voor deze online cursus:
  -opfrissen en bijleren over groepsdynamica: theoretische kaders
  -nieuw verworven inzichten toepassen in mijn dagelijkse praktijk met studenten en als coach van het team ‘werken met belanghebbenden’

 • Ik ben in november gestart in een functie bij VDAB bij dienst organisatieondersteuning- en ontwikkeling. Hiervoor werkte ik als teamleider en daarvoor 10 jaar als leerkracht middelbaar onderwijs. Ik heb ervaring in werken met groepen, maar ik vind het belangrijk om meer universele technieken te ontdekken die ik kan uitproberen en me eigen maken. Minder vanuit het buikgevoel dus, maar onderbouwd. Ik hoop praktische tips op te pikken maar ook interessante kaders te leren kennen. In mijn nieuwe functie zal ik verschillende groepen helpen begeleiden dus ik hoop de theorie snel in praktijk om te kunnen zetten.

 • Ik ben theoloog en werk in een kleine protestantse kerk. Ik heb te maken met verschillende groepen op verschillende niveau’s. Er zijn bv. gespreksgroepen waar je praat over uiteenlopende thema’s die soms meer, soms minder betrekking op het christelijk geloof hebben. Er zijn ook groepen die leiding geven aan de plaatselijke kerk, bv. de bestuursraad. Bovendien ben ik op landelijk niveau actief en heb ook daar met verschillende groepen (commissies enzov.) te maken. Ik heb dus met heel veel verschillende groepen te maken.
  Belangrijk is ook dat ik in Duitsland ben opgegroeid en lange tijd in Nederland heb gewerkt. Sinds een paar jaar werk ik in Vlaanderen. Ik beleef soms duidelijke verschillen qua mentaliteit.
  Ik verwacht vooral een heldere kijk op wat zich in een groep afspeelt. Soms voel ik aan dat er iets mis is, maar weet niet precies wat het eigenlijk is. Ik hoop dat ik door de cursus daarmee beter kan omgaan.

 • Sabine Willaert
  Ik ben al een hele tijd geleden afgestudeerd als vormingswerker. In het verleden heb ik als vrijgestelde gewerkt in de jeugdbeweging waar ik vorming gaf aan de leiding en leden. Daarna was is actief als animator bij Vredeseilanden waar ik vorming gaf in het lager -en middelbaar onderwijs over de derdewereldproblematiek. Uiteindelijk werk ik nu al vele jaren in Sig. Dit is een vormingsdienst die werkt rond handicap leerstoornissen gedragsstoornissen ontwikkelingsstoornissen. We willen de integratie van personen met een beperking bevorderen. We geven veel vorming aan professionelen en breed publiek.

 • Ik ben bij Sociare (socioculturele werkgeversfederatie) verantwoordelijk voor de communicatie en de relaties met lidorganisaties. Naast die taken begeleid ik samen met iemand van De Ambrassade (jeugd) een paar keer per jaar een collegagroep voor coördinatoren/directeurs van jeugdorganisaties. Heel plezant om te doen, maar ik heb hier eigenlijk nul achtergrond in (ik ben communicatiewetenschapper van opleiding). Daarom wel benieuwd naar de theorie achter groepsdynamica. Los daarvan ben ik ook erg geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met digitalisering. Ik volg regelmatig webinars (meestal over communicatie- of marketingtopics), maar dit is mijn allereerste online cursus ooit.

 • Dit jaar startte ik als verantwoordelijk team ondersteuning, voor een team van 10 mensen. Een nieuwe functie binnen een organisatie waar ik al enkele jaren werkzaam was in het begeleiden van mensen, op individuele basis. Voorheen het begeleidde ik reeds teams als coördinator of projectleider, maar daar lag de focus op resultaten “buiten” het team. Nu verleg ik de focus naar het team zelf en hun welzijn.
  Mijn motivatie voor de inschrijving voor deze cursus ligt in het uitbreiden van een beperkte kennis over groepsdynamica die ik uit voorgaande vormingen meekreeg op een toegankelijke en flexibele manier, online. En, in het lezen van inzichten van mede-cursisten uit het werkveld.
  Ik hoop hier kennis, voorbeelden en concrete tools aangereikt te krijgen om de dynamiek in mijn team beter te kunnen ondersteunen en te laten groeien.

 • Als maatschappelijk werker in een wijkgezondheidscentrum zet ik samen met de gezondheidspromotor van het wijkgezondheidscentrum de eerste stappen in ‘groepswerk’. In mijn vorige job in het ( middelbaar en hoger) onderwijs werkte ik ook met groepen. Ook vrijwilligerswerk van allerlei soort bracht groepswerk van allerlei soort op mijn bord.
  Motivatie voor deze cursus:
  * nieuwe inzichten en vaardigheden ‘leren’: vooral over: hoe kan de ‘groepsdynamica ons helpen om met volgende vragen aan de slag te gaan: hoe een nieuwe groep opstarten (vooral met een mix van deelnemers) , doelgericht en op maat werken, groep ‘zichzelf’ laten ‘sturen’, groepswerk duurzaam houden, …..
  * bestaande inzichten en vaardigheden opfrissen
  * leren van anderen

  • ik werk nu 3 jaar bij het agentschap integratie en inburgering. recent werd het takenpakket herschikt waardoor de nadruk voor mij meer komt te liggen op procesbegeleiding. concreet ondersteunen we social profitorganisaties bij de uitwerking van een diversiteitsbeleid. Ik heb me ingeschreven voor de cursus om wat sterker in mijn schoenen te staan bij het begeleiden van groepssessies in dit kader.

 • als gezondheidspromotor in een wijkgezondheidscentrum werk ik vaak projectmatig met heel diverse groepen. Dat gaat van samen werken in de gemeenschapsmoestuin met patiënten en buurtbewoners als samen koken met mensen met een armoede ervaring. Ook met kinderen via schoolprojecten rond gezondheid of de droom om te starten met interactiegroepen rond bepaalde thema’s. Heel diverse groepen maken het werk vaak zeer boeiend, maar regelmatig voel ik een tekort aan omgaan met zo’n diverse groep. Het gaat vaak om mensen in zeer kwetsbare situaties en dynamieken kunnen heel sterk variëren. Enkele handvaten om hierin mee te nemen zijn zeer welkom, zeker gezien we graag meer en meer in groepsverband willen werken als aanvulling op individuele hulpverlening.

 • Als doelgroepmedewerker bij een OCMW begeleid ik een groep cliënten bij het groepskoken. Dit is een laagdrempelige activiteit en voor vele deelnemers in de eerste plaats een ontmoetingsplaats, vaak een eerste stap naar de uitbouw van een sociaal netwerk. Het is een heel gevarieerde groep van mensen die elk hun eigen kwetsbaarheid en moeilijkheden hebben. Ze leren samenwerken, praktische oplossingen zoeken, tijd inschatten, enzovoort, met als doel samen een maaltijd klaar te maken binnen een bepaalde tijdspanne. Daarnaast, nog belangrijker, leren ze sociale vaardigheden zoals beleefdheidsregels, omgaan met diversiteit, spreken in groep, leren luisteren, standpunten verwoorden, elkaar helpen, uitspreken van conflicten, …

  Mijn doelstellingen bij deze cursus:
  hoe betrek ik de minder mondige mensen bij de groep? Kan ik als begeleider helpen om mensen uit hun isolement te halen? Hoe formuleer ik doelstellingen en stel ik duidelijke regels op waar de deelnemers zich in kunnen vinden? En hoe zorg ik dat de regels gevolgd worden?
  Hoe herken ik en speel ik snel in op op eventuele verschuivingen in de groepsdynamiek? Wanneer kom ik tussenbeide bij conflict en op welke manier?
  Deze vragen zullen vooral door mezelf moeten worden beantwoord, maar een manier om mijn denkproces wat te kaderen zou handig zijn.

 • De groepsdynamiek binnen een team, een groep cliënten of een groep studenten observeren vind ik bijzonder leuk. Daarnaast is het met elke nieuwe groep ook een uitdaging om te kijken of het me lukt om die groepsdynamiek te beïnvloeden, mee te sturen…
  Ik ben jarenlang docent geweest binnen opleidingen sociaal werk en orthopedagogie met o.a. het vak groepsdynamica als thema. Het is een thema dat me intrigeert telkens ik in een nieuwe groep binnenkomt. Sinds kort werk ik als e-learning ontwikkelaar binnen de vakbond waardoor ik geen groepen meer begeleid.
  Mijn motivatie:
  – als e-learning ontwikkelaar vind ik het telkens leuk om online cursussen te volgen want ik pik steeds nieuwe ideeën op van methodieken 😉
  – daarnaast kan ik misschien wat van mijn expertise delen
  – tenslotte hoop ik ook de recentere kaders of nieuwe theorieën te horen

 • Ik werk al educatief medewerker voor het Lokaal Loket Kinderopvang in Brussel.
  Als Lokaal Loket ondersteunen wij verschillende regionale lerende netwerken in Brussel. We brengen leidinggevenden van kinderdagverblijven samen om het te hebben over thema’s als: diversiteit, toegankelijkheid van de kinderopvang, drempels in de kinderopvang, hoe zorg je ervoor dat ELKE ouder zich welkom voelt in de opvang, enz. Het begeleiden van deze gesprekken gebeurt nu voornamelijk vanuit een buikgevoel, net zoals Leen het beschrijft. Hoe bespreek je onderwerpen die vaak verschillende meningen bij mensen losmaken op een constructieve manier? Hoe leid je deze gesprekken? Welke vragen kan je stellen om met elkaar in gesprek te blijven en niet te verzanden in een welles-nietes-discussie.
  Naast deze regionale werking, geef ik als educatief medewerker ook vorming in teams van kinderbegeleiders. De onderwerpen zijn gelijkaardig als ik hierboven al beschreef. Ook daar weer, werk ik vaak vanuit een soort buikgevoel en zou ik liever wat meer ruggensteun willen. Hoe pak je bijvoorbeeld een stille groep aan? Hoe zorg je dat een zeer spraakzame groep toch naar de kern van de zaak terug keert? Wat doe je als je een uitspraak hoort dat niet strookt met je eigen visie? Hoe neutraal moet je blijven? Hoeveel ver reikt je eigen verantwoordelijkheid als lesgever en waar start de verantwoordelijkheid van de persoon die vorming volgt? Allemaal vragen waar mijn team en ik het al vaak over gehad hebben.
  Ik ben heel benieuwd of deze cursus hier antwoorden op kan bieden en hoop daar toch stiekem op…

 • Mijn ervaringen:
  Als instructeur (en hoofdanimator) in het jeugdwerk heb ik met verschillende jongeren en jongvolwassenen mogen werken. Daar hechtte ik ook veel belang aan de groep en het welbevinden van iedereen in de groep vooral. Als animator ging ik daar ook steeds bewust mee om.
  Tijdens mijn stages in het onderwijs als leerkracht en zorgcoördinator werkte ik meer op leerling-niveau, maar ook met ouders en beroepskrachten.
  Sinds kort mag ik mezelf professional in het sociaal-cultureel volwassen-werkveld noemen.

  Mijn motivatie & wat ik wil leren:
  – Eén van mijn (nieuwe) functies is nieuwe doelgropen vinden en begeleiden daarvoor lijkt een professionele opfrissing zeker handig.
  – Daarnaast mag ik ook de vrijwilligers begeleiden –> ook een groepje (dat met groepen zal moeten omgaan af en toe)
  – Een online cursus leek me praktisch zeer eenvoudig; zelf plannen wanneer je eraan werkt, meteen alles digitaal hebben, met meerdere personen in interactie kunnen…
  – Nieuwe inzichten, theorieën, methodes, … ontdekken

 • Als medewerker van een intergemeentelijk samenwerkingsverband ondersteun ik 15 diensten die samenwerken met vrijwilligers. Hierbij begeleid ik regelmatig vorming en intervisiemomenten voor vrijwilligers en/of vrijwilligerscoördinatoren.
  Daarnaast ben ik actief binnen de lokale werking van de Oxfam wereldwinkel in Geel. Naast een 40 tal vaste vrijwilligers hebben we elk jaar losse werkgroepen waarbij mensen zich kortstondig kunnen engageren.
  Vanuit deze ervaringen ben ik op zoek naar methodieken om op een informele manier veranderingsprocessen tot stand te brengen. Hoe omgaan met weerstand en hoe duurzame samenwerking tussen groepsleden vanuit verschillende organisaties en met verschillende verantwoordelijkheden tot stand brengen.

 • Ik ben sinds 3 jaar educatief medewerker in het ccv (centrum voor christelijk vormingswerk) in het bisdom Hasselt. Wij bieden christelijk geïnspireerde vormingen aan aan een breed publiek en geven ook specifiek vormingen aan vrijwilligers in de parochies en begeleiden de teams van pastorale eenheden. Als theoloog is mijn kennis over groepsdynamieken nogal beperkt. Met deze cursus hoop ik daar meer inzicht in te krijgen en me te sterken in het omgaan met groepen.

 • Ik startte mijn loopbaan ruim 20 jaar geleden als leerkracht in het secundair onderwijs. Ik heb daar ontdekt dat ik het niet echt slecht deed om de soms ‘wilde’ groepsdynamieken 😉 op zachte manier in de hand te houden. Ondertussen ben ik niet meer in het onderwijs actief. Na omzwervingen in onder meer de ngo-sector en ouderenzorg, ben ik ik nu sinds twee jaar op invaliditeit. Ik hoop over een jaar of twee terug betaald aan de slag te kunnen (ik ben tenslotte nog maar 46).
  Ik zet me al meer dan 15 jaar als vrijwilliger in voor de vzw UilenSpiegel, een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Als bestuurder, als begeleider van een praatgroep en als hoofdredactrice van ons tijdschrift dat voor 100% door vrijwilligers wordt gemaakt, kom ik in contact met groepen. De krachten en energieën die er spelen fascineren me. Ik ben in het verleden af en toe gevraagd om te bemiddelen bij een conflict of spanning. De opgedane kennis en handvatten uit cursussen ‘verbindend communiceren’ die ik volgde, kwamen hierbij goed van pas. Ik denk dat het voor mij zeer nuttig kan zijn om meer kennis te verwerven rond groepsdynamica. Daarnaast was ik, net als Nele, nieuwsgierig naar de online-cursusmethode op zich. Ik vind het trouwens zeer fijn om op eigen ritme deze cursus te kunnen volgen.

 • Ik werk sinds 2015 bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Sinds vorig jaar geef ik er onder andere vormingen over omgaan met diversiteit, een vorming die heel vaak weerstand oproept. Tot op heden reageer ik hier altijd vanuit een buikgevoel op. Dit zorgt er echter voor dat het achteraf toch altijd een beetje knaagt: was mijn reactie wel de juiste? Had ik via een andere reactie een andere dynamiek in mijn groep gekregen?
  Via deze cursus zou ik me graag wat versterken in het herkennen van bepaalde groepsdynamieken en het omgaan met dergelijke weerstand.

 • Samen met mijn collega coördineer en ondersteun ik Tractie, de trainersgroep van Vredesctie. Tractie ondersteunt groepen en organisaties die werken aan sociale en politieke verandering, door trainingen, workshops en begeleiding op maat. We helpen groepen om strategisch campagnes te plannen, faciliteren besluitvormingsprocessen, helpen mensen om zich actief voor te bereiden op actievoeren.
  Onze trainingen en workshops vertrekken vanuit de vragen en behoeften in de groep. Eerder dan experts die vertellen hoe het moet zien we ons als begeleiders van een proces, waarbij deelnemers door ervaring, reflectie en uitwisseling van elkaar leren. Vaardigheden rond wat in een groep gebeurt, hoe mensen zich tot elkaar verhouden, hoe de groep evolueert,… zijn cruciaal voor onze trainers.
  Ik ben benieuwd naar nieuwe kaders, tools, tips,… die me helpen om beter zicht te krijgen op het leven van groepen en om als facilitator het leren in groepen te versterken. Ik hoop dat ik die ook met de andere trainers kan delen.

 • Ik geef vorming aan groepen mensen die elk op hun eigen werk met collega’s willen samenwerken om zaken te verbeteren in hun gezamenlijke werksituatie.
  Ik leid ook vormingswerkers op om dergelijke vormingen te begeleiden.
  Leren samenwerken en samenwerkend leren staat dus centraal in mijn werk.

  Mijn motivatie spoort met die van Nele. Ik zoek heel concreet naar handige en toegankelijke denkkaders die onze deelnemers helpen hun onderlinge samenwerking zelf mee te sturen.

 • Binnen het sociaal-culturele werkveld heb ik vooral ervaring in het begeleiden van groepen in het jeugdwerk, vooral vormingswerk. Daarnaast heb ik in mijn vorige job als organisatieadviseur met groepen gewerkt bij veranderingstrajecten. Dit kon gaan over het faciliteren van projectvergaderingen met een divers publiek (experten in de materie waarover het ging) of het geven van workshops voor teams bij bijvoorbeeld missie- en visie-oefeningen.
  Mijn motivatie om deze cursus te volgen:
  – kennismaken met methode van online-cursus (+ specifiek is mijn nieuwsgierigheid gewekt naar het ‘groepsgebeuren’ in deze online-manier)
  – opfrissen van reeds gekende kaders of praktijken ivm groepsdynamica + leren kennen van nieuwe kaders en praktijken
  – vooral benieuwd naar de ervaringen van de andere deelnemers

Reageer

You must be logged in to post a comment.