Socius Community

[Oefening 1] Casus 1

Het filmpje en de bijhorende tekst gingen over welke energieën de groepsdynamiek gaande houden. Lees nu volgende casus:

Frederik loopt boos weg op de vergadering. De andere teamleden hebben zijn voorstel om een en ander grondig te veranderen in de teamwerking in zijn beleving afgeschoten. Brutaal gekelderd. Ze vonden zijn voorstellen, die hij nochtans netjes had uitgeschreven, nauwelijks het bespreken waard: op geen enkel zijn ze werkelijk grondig ingegaan.

En plots is hij ‘ontploft’. Hij knalt de deur achter zich dicht. Loopt meteen door naar buiten voor een frisse neus. Voor afkoeling. Twintig minuten later en veel rustiger stapt hij het vergaderlokaal opnieuw binnen. Iedereen kijkt hem aan. Er valt een stilte. Het teamhoofd stelt voor om na de vergadering het voorval te bespreken en te bekijken hoe het team hiermee verder kan. Frederik stemt in. De vergadering gaat verder.

Oefening 1

In een groep zijn verschillende energieën of spanningsvelden werkzaam:

  • Afstemmen versus erkennen
  • Autonomie versus afhankelijkheid
  • Individueren versus conformeren/affiliëren

Op welke manier herken je de werking van deze energieën in de casus van Frederik? Kies bij elk fragment uit de casus het spanningsveld dat het beste het beschreven gedrag verklaart.

 

Groepspagina