Socius Community

[Oefening 12] Trage reflectie organiseren (poll) Copy

De ‘snelle reflectie’ of de ‘reflectie in de handeling’ is essentieel om groepen goed en doordacht te begeleiden – zo stelden we in de tekst. Vele mensen versnellen en verbeteren deze ‘reflectie in de handeling’ door veel ervaring op te doen. Als je vaak groepen begeleidt voor je werk bijvoorbeeld, dan leer je uiteraard intuïtief, vaak zelfs onbewust. Maar je kan de kwaliteit en snelheid van je reflectie in de handeling bewust versterken door actief te leren uit inzicht en ervaring. Door ‘reflectie op de handeling’ dus. Oftewel: de ‘trage reflectie’.

5 Vormen van trage reflectie

‘Trage reflectie’ kan je bewust organiseren. Best zelfs, als je systematisch wil werken aan je competentie als groepsbegeleider. Hieronder vind je vijf vormen waarmee je gericht ‘trage reflectie’ kan organiseren.

Intervisie

Intervisie is in zekere zin een ‘zelfhulpmethode’ waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk, meestal in een intervisiegroep. De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen. De deelnemers vertrekken van vragen die ze in hun praktijk tegen komen: dat kan gaan om vakinhoudelike kwesties maar ook om problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben.

 Meer lezen: http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/jezelf-ontwikkelen/intervisie

Dagboeken

Een begeleider kan telkens na een groepsbijeenkomst noteren wat hem is opgevallen in verband met zijn eigen aanpak of zijn begeleidersstijl. Bepaalde incidenten of mogelijke verrassingen kan hij beschrijven en analyseren. Door af en toe eens terug te bladeren, kunnen terugkerende vraagstukken of patronen zichtbaar worden en op die manier aanleiding geven om gericht te leren.

Schriftelijke evaluatiegegevens van deelnemers of medewerkers

Vooral in de context van bijvoorbeeld cursussen zijn er heel wat organisaties die aan deelnemers vragen om achteraf feedback te geven in de vorm van vragenlijstjes en scores. In sommige organisaties wordt ook aan medewerkers gevraagd om via schriftelijke bevragingen feedback te geven op de werking en op elkaar. Die input kan je gebruiken om bewust stil te staan bij je ontwikkeling als groepsbegeleider.

Evaluatiegesprek met deelnemers/leden van je groep

Op het einde van een activiteit samen met de deelnemers of leden van je groep even stilstaan bij het verloop en de begeleiding ervan kan je heel veel informatie geven die je eigen analyses en hypotheses kan versterken of tegenspreken. Het voordeel tegenover een geschreven evaluatie is dat je op bepaalde bemerkingen kan doorgaan met de hele groep om na te gaan hoe sterk bepaalde gevoelens of analyses gedeeld zijn of om bemerkingen verder te verfijnen en te nuanceren. Momenten om van te snoepen als je als begeleider verder wil ontwikkelen.

Informele gesprekken aangaan met collega’s of deelnemers

Soms zijn er momenten waarop je heel informeel even iets checkt bij je collega’s of deelnemers. Bij de koffie. In de pauze. Na de sessie. Meestal ongepland of niet afgesproken, soms omdat je er zelf nood aan hebt of omdat die ander jou iets wil zeggen of vragen. Kleine momenten die soms verrassende diepgang hebben en je als begeleider in beweging zetten.

Poll

Welk van de vijf bovenstaande vormen is voor jou tot nu toe de meest vanzelfsprekende manier geweest om de ‘trage reflectie’ bewust te organiseren? En welke van deze vormen zou jij in de toekomst meer willen inzetten?

Trage reflectie 1

Trage reflectie 2

 Kom na een tijd nog eens terug als andere deelnemers de poll ingevuld hebben; zo krijg je een goed zicht op de meest populaire werkvormen!