Socius Community

[Oefening 2] Discussie casus 1

Frederik loopt boos weg op de vergadering. De andere teamleden hebben zijn voorstel om een en ander grondig te veranderen in de teamwerking in zijn beleving afgeschoten. Brutaal gekelderd. Ze vonden zijn voorstellen, die hij nochtans netjes had uitgeschreven, nauwelijks het bespreken waard: op geen enkel zijn ze werkelijk grondig ingegaan.

En plots is hij ‘ontploft’. Hij knalt de deur achter zich dicht. Loopt meteen door naar buiten voor een frisse neus. Voor afkoeling. Twintig minuten later en veel rustiger stapt hij het vergaderlokaal opnieuw binnen. Iedereen kijkt hem aan. Er valt een stilte. Het teamhoofd stelt voor om na de vergadering het voorval te bespreken en te bekijken hoe het team hiermee verder kan. Frederik stemt in. De vergadering gaat verder.

Oefening 2

Welke krachten zie je spelen in deze casus en op welke manier?

 • Taak/inhoudskrachten
 • Procedurekrachten
 • Interactiekrachten
 • Contextkrachten
 • Innerlijke krachten
Discussie: Post je bijdrage in het reactieveld hieronder. Reageer op elkaars analyse tot je vindt dat alles goed zit!

Groepspagina

20 Reacties op “[Oefening 2] Discussie casus 1

 • Heel veel van de krachten zijn al besproken.
  Net als Sabine Willaert vraag ik me af wat er in de groep gebeurd terwijl Frederik weg is. Niet allen in de interactie en procedure, maar ook het innerlijke van de andere collega’s. De context (KinderopvangInBrussel merkte ook al op dat die wellicht meespeelt in de reden waarom Frederik zo heftig reageert) speelt wellicht ook bij andere collega’s.

 • wat ik hier ook nog mis:
  wat is er in tussentijd gebeurt in de groep wanneer Frederik naar buiten was. Heeft het teamhoofd de groep het zwijgen opgelegd? (vandaar de stilte misschien = machtsfiguur zoals al beschreven). Of hebben ze in groep afgesproken om hierop niet te reageren. Interactiekracht die al of niet wordt misbruikt.

  • Ik verbeeld mij: eerst even stilte in de groep. Iedereen kijkt naar de leidinggevende. Iemand zegt: ‘oei, die was blijkbaar kwaad’. Iemand anders: ‘waarom is die eigenlijk weggelopen?’ Even gemompel en door elkaar gepraat. Leidinggevende zegt dan om gewoon even verder te doen: ‘ik zal straks wel even bekijken met hem hoe dit verder kan’.

   • Ik vermoed ook zoiets in deze aard. Dus overduidelijk dat de interactie hier een grote rol speelt, maar ik denk dat het innerlijk niveau hier zeker ook niet mogen vergeten. We weten niet of er is afgesproken dat iedereen stil is zodra Frederik terug binnenkomt. Innerlijke factoren zoals bv. emoties kunnen ervoor zorgen dat die stilte toch plots valt. We weten niet hoe de verhoudingen tussen alle collega’s zijn, maar als Frederik (misschien onverwachts?) binnen is, kan hij nog even stilstaan bij zijn zelfrealisatie en zelfbeeld op dat moment terwijl anderen nagaan welke gevolgen deze gebeurtenis kan hebben op zichzelf (had ik zijn voorstel beter wel besproken? Heb ik verkeerd gereageerd? Had ik hem moeten tegenhouden wanneer hij naar buiten ging?)

 • Veel is al eigenlijk besproken. Ik zie bij procedure misschien ook nog het feit dat Frederik buiten zijn normale ‘rol’ treedt? Hij wil een hele verandering doorvoeren, heeft er autonoom over nagedacht en dit uitgewerkt. Strookt misschien niet helemaal met de normale methodiek die ze anders hanteren in het bedrijf en dus ook niet met de rol die Frederik normaal opneemt. Speelt misschien ook op innerlijk van de anderen, zien de autonomie van Frederik en gaan er niet in mee voor verschillende redenen?

 • Kleine aanvulling/vraag misschien nog: Zou het zinvol/constructief zijn dat het teamhoofd na de vergadering dan wat systematischer aftoetst,apart met Fredrik en dan met het hele team, welke energie en krachten hier tot dit gebeuren hebben geleid ?vb Welke contextkrachten werden door Frederik of het team over het hoofd gezien?of Hoe kunnen de interactiekrachten en/of procedurekrachten transparanter/helpender worden? Worden de inhoudskrachten wel door iedereen gemotiveerd gedragen?

 • Taak/inhoudskrachten:
  Wanneer Frederik terug komt, beslist de teamleider om verder te gaan met de vergadering. De focus wordt hier gelegd op de opdracht waar de groep op dat moment mee bezig was.
  Procedurekrachten:
  Aansluitend bij het vorige, beslist de teamleider om na de agenda het voorval te bespreken. Er wordt afgesproken hoe er verder met het voorval zal worden omgegaan.
  Interactiekrachten:
  Frederik kampt met een gevoel van niet erkend te worden nadat hij zijn voorstel op tafel legt.
  Op het moment dat Frederik terug binnenkomt, wordt het stil. Niemand weet goed hoe te reageren in de situatie.
  Contextkrachten:
  Persoonlijk vind ik het ‘ontploffen’ op basis van deze informatie in de casus, een vrij extreme reactie. het doet vermoeden dat er een voorgeschiedenis is. Misschien werden eerdere voorstellen van hem ook al afgewezen. En was het nu de druppel die de emmer deed overlopen.
  Of mogelijk zijn er andere factoren in het leven van Frederik die maken dat hij die dag, op dat moment, die afwijzing er niet meer kon bij hebben.
  Innerlijke krachten:
  Door geen erkenning te krijgen, wordt hij emotioneel: hij ontploft en loopt weg; hij komt terug op een rustige manier na een afkoelperiode. Dit kan wijzen op het aanwezig zijn van motivatie om alsnog te herstellen wat er gebeurd is.

 • – taak/inhoud: wat in het voorstel van Frederic staat. Maar het onderwerp daarvan lijkt mij ook eerder procedure: gaat over de teamwerking.
  – procedure: Frederic uit zijn persoonlijk ongenoegen dmv een ‘overtreding’ van de procedure: loopt weg van de groep; slaat met de deur. Nadat hij is gekalmeerd stemt hij ermee in om dit conflict op een aanvaardbare manier aan te pakken (terug naar procedure). Via de procedure (probleem bespreken buiten de vergadering) kan de focus verplaatst worden van het innerlijke naar de inhoud.
  – interactie: groepsleden erkennen Frederic niet door zijn voorstellen te negeren; Frederic zondert zich af en voegt zich weer bij de groep; teamhoofd neemt de leiding weer in handen.
  – context: ik denk: de setting, bedrijfscultuur, vergadering en de ongeschreven regels die er gelden.
  – innerlijke krachten: Frederik voelt zich niet erkend; ontploft en kalmeert weer; de afwachtende stilte van de collega’s wijst ook op verwachting, onzekerheid.

 • Jullie hebben het al goed uitgeschreven.

  Bij interactie zou ik nog toevoegen: de teamleider neemt duidelijk het voortouw als Frederik terug binnenkomt. Hiermee benadrukt hij ook zijn machtspositie. Het stilzwijgen van de anderen kan gezien worden als conformeren (spanningsveld), maar het is ook een bevestiging van de positie van de leidinggevende. Onbewust wordt er naar het teamhoofd gekeken want er wordt verwacht dat hij reageert op het voorval.

  Wat me opvalt is dat er nog niet veel staat over de contextkrachten. Hier is het een beetje gissen, omdat we niet zoveel weten over de begrenzingen binnen de organisatie of beïnvloeding van buiten de organisatie. Voor mij gaat context ook over de organisatiecultuur en dus ook waarden/normen die er in een bedrijf heersen rond hoe je met elkaar omgaat (vb. met een deur slaan kan niet, een agendapunt dat je inbrengt bereid je degelijk voor, hard discussiëren kan bij ons).

  • Terecht dat je ook op die contextkrachten wijst! Het feit dat het bijvoorbeeld over een werksituatie gaat, maakt dat Frederik eigenlijk ook niet kan wegblijven. Je loopt als werknemer niet zomaar weg, je moet terug in je rol van teamlid. Anders loopt hij het risico dat hij bv. negatief geëvalueerd wordt of een blaam krijgt.

 • ___Taak/inhoudskrachten: Frederik brengt een inhoudelijk voorstel aan wat betreft de verandering teamwerking
  ___Procedurekrachten: het teamhoofd stuurt aan (en stelt een werkwijze voor aan het team: ‘na de vergadering het voorval bespreken’)
  ___Interactiekrachten: Ik zie hier relationeel iets gebeuren >>> het team vond zijn voorstellen nauwelijks het bespreken waard (tenzij dit enkel in de beleving is van Frederik?)
  ___Contextkrachten: misschien ga ik hierin wat ver, maar het feit dat hij naar buiten wandelt voor een frisse neus, betekent dat dit ook mogelijk is en heeft te maken met ruimte (zou bv niet mogelijk zijn in een duikboot)
  ___Innerlijke krachten: emoties van Frederik (hij is eerst ‘onploft’, na zijn afkoelingstijd is hij rustiger)

 • Dag allemaal,

  Ik zou het lijstje van Madelon nog als volgt aanvullen:
  – krachten die met de inhoud te maken hebben: het betrof een voorstel ter verbetering/verandering van de teamwerking
  – krachten die met procedure te maken hebben: het voorstel was ‘nochtans netjes uitgeschrijven’ impliceert voor mij ook geldende regels over de vorm van voorstellen die op een team kunnen besproken worden
  – wat het innerlijke betreft kunnen hier volgens mij ook de reacties van de andere groepsleden benoemd worden: iedereen is stil (maar hier twijfel ik om dit eerder bij ‘interactie’ te zetten) en wat Frederik zelf betreft: ‘in zijn beleving’ is het voorstel niet grondig besproken

  Groeten

  Nele

 • Interactie:
  –> letterlijk afstand nemen omdat er geen erkenning is
  + Innerlijk:
  –> emoties: ‘ontploft, loopt weg en komt tot rust

  Procedure & interactie:
  –> teamhoofd duidt hoe het verder zal verlopen en neemt zijn rol als leider op, machtsfiguur, om erkenning te kunnen geven

  ==> Interactie, innerlijke en procedure krachten

Reageer

You must be logged in to post a comment.