Socius Community

[Video] Belemmeringen

Belangrijk voor gezond groepswerk is dat er een dynamisch evenwicht en een vloeiende overgang mogelijk is tussen de vijf niveaus waarop krachten kunnen worden uitgeoefend. De groep moet kunnen balanceren tussen alle deze niveaus, hetzij ‘vloeiend’, hetzij ‘conflictueus’.

Verwrongen groepswerk ontstaat wanneer er sprake is van blokkering, verdringen of verschuiving.

Groepspagina