logo

Socius Community

Deze website wordt niet langer onderhouden. Bijgevolg kunnen we niet garanderen dat de aangeboden informatie nog actueel is.

De inhoud wordt in de mate van het mogelijke meegenomen op onze nieuwe website. De online cursus groepsdynamica wordt herwerkt en zal nog op onze website verschijnen.

Verdere informatie kan opgevraagd worden bij Socius, steunpunt sociaal-cultureel werk.

 

Lost Password